picto-normes-ip-nl

picto-rayon-ira-nl

IP normen (International Protection Rating, ook soms Ingress Protection)

Het IP-bescherming wordt gekenmerkt door twee getallen: chiffres :

  • de mate van bescherming tegen vaste lichamen - stof (eerste cijfer)
  • de mate van bescherming tegen vloeistoffen (tweede cijfer)

ipxx

 Beschermingsgraad tegen aanraking
 en binnendringende voorwerpen
                      Beschermingsgraad tegen vocht
 x  Geen bescherming  x  Geen bescherming
 1  Bescherming tegen toevallige, oppervlakkige
    aanraking met de hand. Beschermd tegen indringen
    van vaste voorwerpen groter dan 50 mm.
 1  Geen schade indien onderhevig aan
     verticale druppels
 2  Bescherming tegen aanraking met de vinger.
    Aanraakveilig enkel voor meetapparaten.  
    Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen
    groter dan 12 mm.
 2  Geen schade indien druppels
     vallend onder een hoek van 15°
 3  Bescherming tegen aanraking met een werktuig.
    Aanraakveilig enkel voor meetapparaten.  
    Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen
    groter dan 2,5 mm

 3  Geen schade indien besproeid
     (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60°
 4  Bescherming tegen aanraking met een werktuig.
    Beschermd tegen aanraking met een draad.
    Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen
    groter dan 1 mm

 4  Beschermd tegen water uit
     alle richtingen

 5  Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel
    dicht is. Geen volledige bescherming tegen stof
    maar wel voldoende om de goede werking niet te
    hinderen.

 5  Beschermd tegen gericht waternevel
      weerszijden (geen effect
      pest)
 6  Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel
    dicht is. Volledige bescherming tegen stof.

 6  Beschermd tegen spatwater
      krachtige run van alle kanten
      (geen bijwerkingen)
 7  Beschermd tegen de gevolgen van
      onderdompeling tussen 15 cm en 1 m
 8  Beschermd tegen onderdompeling
      Langdurige druk